Veikla 2016
2016 m. pradžioje buvo aktyviai pasisakoma prieš cheminį ežerų valymą.
2016-06-16 gautas leidimas ir suorganizuotas mitingas prie Seimo dėl žuvininkystės įstatymo pataisų. Tą pačia diena užregistruotas oficialus kreipimasis į Seimą.
2016-06-28 dalyvauta su grupe meškeriotojų Seimo posėdyje, kai buvo svarstomos žuvininkystės įstatymo pataisos.

Veikla 2017
2017-02-08 kartu su KU vykdyta lašišų ir šlakių sugavimo apklausa
2017-02-24 skaitytas pranešimas apie meškeriojimo apimtis D.Kepenio ir KU organizuotoje konferencijoje Klaipėdoje. Konferencijos metu tvirtintoje rezoliucijoje pavyko įtraukti teiginį, kad meškeriojimas būtų laikomas lygiaverte žuvininkystės sektoriaus dalimi.
2017-03-06 kartu su laida „Šiandien kimba“ vykdyta apklausa dėl plaukiojimo vidaus vandens telkiniuose tvarkos. 2017-03-13 tarptautiniame CATCH projekte, kurio asocijuotas partneris taip pat esame, vykdyta apklausa dėl turizmo priekrantėje. Dalyvauta projekto organizuotoje konferencijoje Klaipėdoje.
2017-04-04 oficialiai kreiptasi į AM dėl Pučkorių užtvankos nugriovimo ir aktyviai dalyvauta darbo grupėse tuo klausimu.
2017-05-08 Konferencijoje ŽŪM skaitytas pranešimas apie meškeriojimo apimtis Lietuvoje ir eilinį kartą sustabdyti verslininkų ketinimai sugražinti tinklus į ežerus.
2017-05-16 LiMS sudaryta darbo grupė teikė siūlymus dėl limituotos lašišų žūklės tvarkos, ko pasekoje spalio 1-15 dienomis įvesta „pagavai-paleisk“ lašišų žūklė.
2017-10-12 K.Mažeika pateikė žuvininkystės įstatymo pataisas, kuriom siekiama uždrausti verslinę žūklę vidaus vandens telkiniuose bei atitraukti tinklus nuo jūros vartų ir 300m nuo jūros kranto, prie kurių suformulavimo ženkliai prisidėjo LiMS

Veikla 2018
2018-01-12 dalyvauta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl verslinės žūklės. Deja, meškeriotojams pasisakyti nebuvo leista, ką ir paviešinom socialiniuose tinkluose.
2018-02-06 kartu su KU vykdyta lašišų ir šlakių sugavimo apklausa
2018-02-22 dalyvauta Delfi TV laidoje dėl eršketų populiacijos atkūrimo.

Aktyviai dalyvauta Mėgėjų Žvejybos Tarybos veikloje, ko pasekoje šiemet vėl gautas pasiūlymas sudaryti darbo grupę ir teikti siūlymus dėl mėgėjų žvejybos taisyklių pakeitimų.

Prisidėta prie renginių organizavimo ir viešinimo.

Veiklos ataskaita (pdf)