Veikla 2018

2018-01-12 dalyvauta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl verslinės žūklės. Deja, meškeriotojams pasisakyti nebuvo leista, ką ir paviešinom socialiniuose tinkluose.

2018-02-06 kartu su KU vykdyta lašišų ir šlakių sugavimo apklausa.

2018-02-22 dalyvauta Delfi TV laidoje dėl eršketų populiacijos atkūrimo.

2018-06-19 darbo grupės posėdis, kurio metu suformuluoti pasiūlymai dėl taisyklių keitimo.

2018-08-20 KU susirinkimas dėl CATCH projekto vykdymo.

2018-09-13 pateikti siūlymai AM atidaryti upes nuo gruodžio 25d ir leisti gaudyti plūdine meškere.

Veikla 2018

2018-09-22 Sudalyvauta ir pasisakyta Lašišadienyje, Gegužinės sodyboje.

2018-09-29 Šilutėje dalyvauta susitikime su žvejų verslininkų asociacija Lampetra.

2018-10-09  Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje pristatyti darbo grupės ir LiMS siūlymai.

2018-10-12 Skaitytas pranešimas Žvejų forume Molėtuose.

2018-10-19 Kreitasi į Kauno Marių regioninį parką dėl privažiavimų žvejams Slėnio gatvėje.

2018-11-19 Kreiptasi į Seimą, Prezidentūra ir Vyriausybe dėl K.Mažeikos žuvininkystės įstatymo pataisų.

Veikla 2019

2019-02-25 Kreiptasi į NŽT dėl leidimo naudoti žvejybos plotą Didžiulio ežere.

2019-02-21 Dalyvauta susitikime su visuomene Anykščiuose dėl užtvankos griovimo.

2019-03-01 kartu su KU organizuota vėgėlių sugavimo apklausa.

2019-03-20 dalyvauta tarptautiniame AMBER seminare dėl užtvankų griovimo.

2019-03-29 dalyvauta susitikime AM ir teikti pasiūlymai dėl sportinės žūklės paramos.

2019-04-05 Skaitytas pranešimas tarptautinėje CATCH konferencijoj Lenkijoje.

2019-04-18 dalyvauta Mėgėjų Žvejybos Tarybos posėdyje ir pristatyti LiMS siūlymai dėl kabliavimo ribojimo ir naujų ruožų Neries upėje plūdininkams atidarymo. Dalyvaujant MŽT veikloje pasiektą, kad totalinis upių draudimas baigtusi ne sausio 1d, bet gruodžio 25 d. Meškeriotojai dabar šventinių kalėdinių atostogų metu galės eiti žvejoti prie upių. Taip pat smarkiai praplėstas ruožas plūdininkams draudimo metu Vilniaus miesto ribose.

2019-06-18 Kartu su KU atlikta meškeriotojų apklausa dėl Kuršių marių regiono.

2019-09-26 Kreiptasi dėl žuvų fermos ketinamų statybų mūsų pajūryje ir reikalauta pilno PAV, ko pasekoje ferma nebebus statoma.

2019-11 aktyviai dalyvauta siekiant, kad nebūtų menkių žūklės draudimo. Deja, nesėkmingai. Bet nelabai pajėgūs buvom kažką pakeisti.

2019 dalyvauta Seimo kaimo reikalų komiteto posėdžiuose dėl K.Mažeikos žuvininkystės įstatymo pataisų. Deja, bet meškeriotojams sistemingai nebuvo leidžiama pasisakyti.

Toliau bendradarbiaujama dėl valčių nuleidimo vietų su AM. Įrengta nauja vieta prie Dusios ežero.

2019-08-05 Prisidėta organizuojant pirmą Lietuvos žvejojančių iš kajakų suvažiavimą Angiriuose.

Prisidėta prie renginių organizavimo ir viešinimo.